Sähköautot, hybridit ja niiden latausasemat yleistyvät taloyhtiöiden parkkihalleissa. Tämä tarkoittaa yleensä samalla sitä, että parkkihalliin tarvitaan toimiva WiFi-yhteys. Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.

Autot ja latausasemat ovat usein etähallittavissa WiFi-verkon ylitse. Esimerkiksi latausvirransäätö, mahdollisuus käynnistää ja lopettaa lataus, ajastus, latausinformaatio sekä lataushistoria vaativat toimivaa WiFi-yhteyttä. Isännöitsijä saattaa haluta tietoja laskutusta varten. Oma auto on mukava viilentää tai lämmittää ennen liikkelle lähtöä. Auton oma ohjelmisto voidaan myös tarvittaessa päivittää langattoman yhteyden kautta. Käyttötarpeita on monia ja kaikki vaativat toimivaa WiFi-yhteyttä.

Miten taloyhtiönetti jaetaan langattomana WiFi-verkkona parkkihalliin?

Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.

Taloyhtiön kytkimeltä saadaan nettiyhteys. Jos parkkihalliin ei ole vielä asennettu Ethernet-kaapelia, se täytyy tehdä tässä vaiheessa. Jos CAT-rasia jo löytyy, käytetään sitä hyväksi. Wi-Tek WI-AP315 liitetään kiinteään yhteyteen ja se tekee WiFi-yhteyden parkkihalliin.

”WI-AP315 konfiguroidaan reitittävään tilaan. Tämä on tietoturvan kannalta tällaisissa asennuksissa välttämätöntä, koska taloyhtiön nettiyhteys kytkimeltä on kiinni suoraan julkisessa internetissä”, tekninen johtaja Vesa Mikkilä huomauttaa.

WI-AP315 on WiFi 5- tukiasema, joka tekee samalla 2.4GHz ja 5.8GHz WiFi-verkot ympärilleen. Ei siis ole merkitystä, käyttääkö latausaseman tai auton WiFi kumpaa tahansa taajuutta. Molemmat toimivat.

Tukiasema mahdollistaa 16 SSID:n käytön. Sen avulla voidaan erottaa samalla alueella olevat WiFi-verkot toisistaan ja kytkeytyä haluttuun verkkoon. Latausasemat voidaan erottaa omaan verkkoon, autot omaan ja vierailijoille tehdä oma verkko. Silti jää vielä 13 SSID:tä vapaaksi vaikka Smart Home laitteiden käyttöön.

Entä jos yksi tukiasema ei riitä?

Pienessä parkkihallissa riittää usein yksi WI-AP315 -tukiasema. Isommissa tai vaikkapa useampikerroksisessa parkkihallissa tarvitaan useampi tukiasema kattamaan koko alue.

”Tukiaseman sijoittelusssa parkkihalliin on huomioitava tilassa olevat esteet ja tarvittaessa asennettava useampi Wi-AP315 tukiasema, jotta koko parkkihalli saadaan katettua vahvan WiFi-signaalin peittoon”, Mikkilä valottaa käytännön asennuksissa tehtyjä havaintoja.

WI-AP315 tukiasemissa on Fast Roaming toiminto. Roaming eli tukiasemalta toiselle siirtyminen on toteutettu sulavasti. Latausasemat ovat aina kiinni samassa tukiasemassa, mutta liikkuva auto ottaa yhteyden aina vahvimman signaalin tarjoavaan tukiasemaan.

WiFi-tukiasema joka sopii asennettavaksi parkkihalliin

WI-AP315 käyttölämpötila-alue -40°C~55C ja IP65 suojaus mahdollistavat asennukset myös vailla lämmitystä oleviin parkkihalleihin ja ulkona oleville parkkipaikoille.

WI-AP315 tukiaseman tehonsyöttö voidaan hoitaa PoE:lla, mikäli taloyhtiön kytkimeltä saadaan PoE-virtaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää PoE-injektoria tai erillistä 12V virtalähdettä.

Hallinta onnistuu etänä Wi-Tek Cloudin kautta

Laitteiden etäseuranta, hallinta ja vianetsintä onnistuu haluttaessa pilven kautta. Tämä helpottaa asentajien ylläpito työtä.

WiFi-tukiasemien pilvihallinta on menetelmä, jolla WiFi-verkkoja voidaan hallita ja valvoa keskitetysti pilvipalvelun avulla. Perinteisesti WiFi-verkkojen tukiasemien hallinta on tapahtunut paikallisesti, jolloin jokaisen tukiaseman asetukset ja valvonta on tehty erillisillä ohjelmistoilla tai laitekohtaisilla hallintapaneleilla. Pilvihallinta tarjoaa kuitenkin etuja, kuten keskitetyn hallinnan, skaalautuvuuden ja etäkäytön mahdollisuuden.

Pilvihallintaa käyttävässä järjestelmässä tukiasemat kommunikoivat pilvipalvelun kanssa, jossa tukiasemien asetukset, valvonta ja analytiikka keskitetysti hallitaan.

Määrität ja ylläpidät helposti useita asennuskohteita ja tuhansia laitteita Wi-Tek Cloudin kautta ilman lisenssi- tai tilausmaksuja. Näet kerralla visuaalisesti laitteiden tilan yhdestä näkymästä.