Digita tulee uusimaan ja täydentämään Kemin alueen tv-lähettimiä. Työt alkavat tammikuussa 2022 ja ne on tarkoitus saada päätökseen alkuvuodesta 2022.

Digita on tiedostanut Kemin alueen kuluttajien tv-vastaanottoon liittyvät haasteet jo aiemmin ja alueelle asennettiin HD-lähetysten käynnistyessä uusi lähetin vuonna 2020. Lisäksi Digita on tehnyt yhdessä Traficomin kanssa lukuisia selvityksiä ja mittaustöitä, sekä toiminut yhteistyössä paikallisen antenniasentajan kanssa alueen haastavan vastaanottotilanteen selvittämiseksi. Näiden pohjalta nyt tehtävän muutoksen tarkoituksena on vähentää poikkeuksellisen haastavien radiokelien ja häiritsevien taajuuksien vaikutusta kuluttajien antenni-tv-vastaanottoon Kemin seudulla.

  • A- ja E-kanavanipun Tervolan aseman lähettimet ja tarvittavat lisäkomponentit uusitaan korkeampitehoisiksi.
  • B-kanavanipulle on jo asennettu korkeampitehoinen lähetin HD-kanavien käynnistyessä vuonna 2020.
  • Kemiin hankitaan erilliset täytelähettimet uudelle täytelähetinasemalle Kemin keskustaan. Täytelähettimet hankitaan A-, B-, C- ja E-kanavanipuille.

Kotitalouksien täytyy muutoksen myötä mahdollisesti suunnata antennit uudelleen tai uusia antennijärjestelmä häiriöttömän antenni-tv-vastaanoton varmistamiseksi. Digita suosittelee kuluttajille ammattitaitoisen antenniasentajan käyttöä, jotta suuntaus on paras mahdollinen.

”Haluamme tehdä voitavamme, jotta Kemin alueella ihmiset pääsevät nauttimaan toimivista tv-lähetyksistä. Tämän vuoksi olemme päättäneet investoida uuteen täytelähettimeen ja Tervolan korkeampitehoisiin lähettimiin. Muutos saattaa vaatia kuluttajilta toimenpiteitä, jos antennit täytyy suunnata uudelleen. Parhaan tuloksen saa, kun ottaa ammattilaisen suuntaamisessa avuksi”, kertoo Digitan videojakelutoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

Näkyvyysongelmat ovat jatkuneet Kemin alueella, vaikka ongelmiin onkin saatu tapauskohtaisia ratkaisuja. Nyt tilanteeseen on luvassa Digitan toimesta korjaustoimenpiteitä, jotka menevät toimilupavelvoitteita pidemmälle. Traficom on tyytyväinen Digitan ratkaisuun, nämä toimenpiteet poistavat toivottavasti ainakin osittain alueen näkyvyysongelmia”, toteaa Traficomin lakimies Sari Tujunen.

Laskennallisesti laadukkain antenni-tv-signaali Kemin keskustassa ja sen lähiympäristössä on jatkossa mahdollista vastaanottaa Tervolan päälähetinasemalta tai Kemin uudelta täytelähetinasemalta. Lähettimien muutoksilla ei varmuudella saavuteta toivottua parannusta, jos kuluttajien antennin suuntaus tai antennijärjestelmä ei ole asianmukainen. Lisäksi on huomioitava, että kaikkein haastavimmissa radiokelitilanteissa ei millään lähetysverkon parannustoimenpiteillä pystytä varmistamaan häiriötöntä vastaanottoa. Radiokelin vaikutusta voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää tehokkaalla ja vaatimukset täyttävällä vastaanottojärjestelmällä. Radiokeli on väliaikainen ja sääolosuhteista johtuva ilmiö, joka kestää tunneista joihinkin päiviin.

Lisätietoa: www.digita.fi/Kemi

Lisätietoa radiokelistä: https://www.digita.fi/antennitv/vapaat-kanavat-ja-vastaanotto/hyodyllista-tietoa-tvsta/radiokeli/#/